Kategorie

Žhavé produkty

Zprávy

Tři hlavní výhody umělé kámen výrobní linky na trhu
Jun 25, 2018

Když mluvíme o mramoru, křemenu, umělém kameně, myslím, že všichni máme nějaké pochopení, v běžném životě je velmi běžné, ale jsou to způsoby, jak vyrábět, věřím, že nejsme příliš jasní, abychom každému lépe rozuměli, následně na linii umělého kamene například malý detailní analýza jeho tří hlavních výhod založených na trhu. Výhodou je, že není potřeba pískování stroje a odstraňování prachu zařízení vstupu, vyřešit prach na lidské tělo a znečištění životního prostředí, uložte místo. Výhodou je, že v případě zajištění tloušťky a kvality umělého Shitai lze zařízení z umělého kamene tvarovat najednou do umělé Shitai se zadním okrajem a předním pláštěm a žádné lepivé švy.

Výhody tří, ve srovnání s jiným lisováním tabulek na zpracování tabulek, snížení nákladů na umělé kameny o více než 35%, zajištění kvality a úspory nákladů. Prostřednictvím výše uvedené analýzy je výroba umělého kamene v případě zajištění kvality, ale také úspor energie a ochrany životního prostředí založena na kapitálu trhu.


  • QR CODE
  • facebook